TRANG CHỦ

ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Danh Sách Nhà Cung Cấp

QUẢNG BÁ DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
THÔNG QUA DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI

line

Thúc đẩy&Mở rộng

hoạt động kinh doanh với
cơ sở dữ liệu khổng lồ của

20,000

công ty

Thông minh&Hiệu quả

kết nối với khách hàng/ đối tác tiềm năng
và bắt đầu xây dựng những mối quan hệ kinh doanh

KHÁM PHÁ DANH SÁCH NHÀ CUNG CẤP CỦA CHÚNG TÔI

*Tìm kiếm theo tên công ty, ngành hoặc từ khóa

Lọc theo vị trí & ngành

Khu vực
Ngành
Tỉnh thành

Company name

Country Origin

Product

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Hoa Cam Industrial Zone, Hoa Tho Tay Ward, Cam Le Distric

http://www.cemc.com.vn

(236) 2218451

Da Nang

Central

Electronic

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Land lot 3, Quang Minh IP, Chi Dong, Me Linh Dist

http://www.flexiversagroup.com

024 3586 0698

Ha Noi

North

Electronic

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Lot D5, Phuc Dien Industrial Zone, Cam Phuc Commune, Cam Giang Dist

http://aureole.vn

(84)-0220-363-0048

Hai Duong

North

Electronic

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Lot K5, Street No.5, Long Khanh Industrial Zone, Long Khanh city

https://ameco.vn/
84 988731731 ( Hotline ) 84 283 8421938
Dong Nai

South

Mechanical, Machinery

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Lot G, Ta Quang Buu street, Hoa Hiep Bac ward, Lien Chieu district

http://drc.com.vn/

84 236 3771975

Da Nang

Center

Automotive, Motorcycles

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Phuong Trach Village, Vinh Ngoc Commune , Cau Giay Dist

www.3hgo.com.vn

84-24-22172778

Ha Noi

North

Toys

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Group 3, Zone 5 , Gieng Day Ward, Ha Long City

www.catthachanhquangninh.com

84-203-3843679

Quang Ninh

North

Tiles-Ceramic-Marble-Granite

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Song Than 2 IP, No. 9, Thong Nhat Road, Di An

www.hoasengroup.vn

84-274-3790955

Binh Duong

South

Steel – Iron

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Km 89, National Route 5, My Tranh Town, Nam Son, An Duong Dist

www.noithatl190.com.vn

84-225-3589180

Hai Phong

North

Steel – Iron

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Binh Xuyen IP, Lot 3, Huong Canh Town, Dao Duc, Binh Xuyen Dist

www.ancugroup.com

84-211-3898836

Vinh Phuc

North

Steel – Iron

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Dinh Vu IP, Lot CN3. l, Dong Hai 2 Ward, Hai An Dist

www.thepdinhvu.vn

84-225-3769038

Hai Phong

North

Steel – Iron

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

No. 110, Ngo Quyen Str, Ngo Quyen Dist

www.dasogroup.vn

84-225-3765236

Hai Phong

North

Beauty-Healthcare-Comestic

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Tu Liem IP, No. 3, Lot CN6, Minh Khai Ward, Bac Tu Liem Dist

www.hayen.com.vn

84-24-37656979

Ha Noi

North

Furnitures, Home Furnishing

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Nhu Quynh IP, Km 17, Van Lam Dist

www.noithathoaphat.com.vn

84-221-3967891

Hung Yen

North

Furnitures, Home Furnishing

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

No. 25, Phu Vien Str, Bo De, Long Bien Dist

www.hitops.com.vn

84-24-38726674

Ha Noi

North

Furnitures, Home Furnishing

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Nam Thang Long IP, Lot B2-2-4, Tu Liem Dist

Www.hwatavina.com

84-24-36461679

Ha Noi

North

Furnitures, Home Furnishing

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Nua Townlet, Lien Hiep, Hung Tra Dist

Www.tonmat.com.vn

84-222-3710666

Thai Binh

North

Furnitures, Home Furnishing

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Dong Vinh Handicraft IP, Dong Vinh Ward, Vinh City

Www.tonmat.com.vn

84-238-3837666

Nghe An

Central

Furnitures, Home Furnishing

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Hoa Khanh IP, Lien Chieu Dist

Www.tonmat.com.vn

84-241-3710666

Da Nang

Central

Furnitures, Home Furnishing

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Phuoc Thanh Ward, Tuy Phuoc Dist

www.phutai.com.vn

84-256-3577054

Binh Dinh

Central

Furnitures, Home Furnishing

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Tan Tao IP, Lot 21, Road SA, Binh Tan Dist

www.caesar.com.tw

84-28-37562339

HCMC

South

Furnitures, Home Furnishing

Address

Website

Tel

Province

Region

Industry

Tam Phuoc IP, Lot 23, Bien Hoa City

www.sunnylufurn.com.cn

84-251-3512651

Dong Nai

South

Furnitures, Home Furnishing