HOME

CONTACT US

XIN CẢM ƠN

Chúng tôi đã nhận được thông tin và sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.

> Trở về Trang chủ

BW INDUSTRIAL DEVELOPMENT JSC
HEADQUARTERS
Address: 8th Floor, Pearl Plaza, 561A Dien Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Tax Code: 3702637282  Tel: (+84) 2871 011 961 Hotline (For enquiry): (+84) 28 710 29 000Email: leasing@bwidjsc.com
BINH DUONG OFFICE

Address: Floor 17, Becamex Tower, 230 Binh Duong Boulevard, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam.

HANOI OFFICE

Address: Floor 9, Vinaconex Building, 34 Lang Ha, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam.

BAC NINH OFFICE

Address: No. 05, Road 21A, VSIP Bac Ninh Integrated Township & Industrial Park, Bac Ninh Province, Vietnam.