TRANG CHỦ

ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM

Danh Sách Các Khu Công Nghiệp Tại Việt Nam

Việt Nam hiện có 260 khu công nghiệp và khu chế xuất đang hoạt động tại ba vùng kinh tế trọng điểm gồm (i) Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc (NKEZ), (ii) Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (CKEZ) và (iii) Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (SKEZ). Dưới đây là sơ đồ các khu công nghiệp và khu kinh tế ở Việt Nam.