TRANG CHỦ

VỀ CHÚNG TÔI

Đội Ngũ Quản Lý

Li Ting (Lance Li), Tổng Giám Đốc

Ông Lance giữ vai trò lãnh đạo kiêm quản trị chiến lược và tăng trưởng, đảm bảo công ty duy trì vị thế là nhà phát triển bất động sản công nghiệp cho thuê hàng đầu Việt Nam. Trước khi lên nắm quyền điều hành tại BW, ông đã từng giữ chức Phó Chủ tịch M&A (Mergers & Acquisitions) và Kinh Doanh Quốc Tế tại ESR Trung Quốc – nền tảng bất động sản hậu cần tập trung lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương về tổng diện tích xây dựng. . Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, ông góp phần đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của BW trong chu kỳ công nghiệp hoá kế tiếp tại Việt Nam.

Li Ting (Lance Li),
Tổng Giám Đốc

Ông Lance giữ vai trò lãnh đạo kiêm quản trị chiến lược và tăng trưởng, đảm bảo công ty duy trì vị thế là nhà phát triển bất động sản công nghiệp cho thuê hàng đầu Việt Nam. Trước khi lên nắm quyền điều hành tại BW, ông đã từng giữ chức Phó Chủ tịch M&A (Mergers & Acquisitions) và Kinh Doanh Quốc Tế tại ESR Trung Quốc – nền tảng bất động sản hậu cần tập trung lớn nhất Châu Á – Thái Bình Dương về tổng diện tích xây dựng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, ông góp phần đặt nền móng cho sự phát triển bền vững của BW trong chu kỳ công nghiệp hoá kế tiếp tại Việt Nam.

Paul Wee,
Giám Đốc Tài Chính

Với chuyên môn toàn cầu và hơn 25 kinh nghiệm trải dài trên nhiều lĩnh vực, ông Paul từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tài chính cấp cao tại Global Logistic Properties trong mười năm trước khi gia nhập BW. Bề dày kinh nghiệm và vốn hiểu biết sâu sắc của ông Paul là tài sản quan trọng đối với sự phát triển của BW, giúp đảm bảo các tiêu chuẩn quản lý tài chính cao nhất tại công ty.

Vũ Lê,
Phó Tổng Giám Đốc

Ông Vũ đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp. Với tư cách là đại diện của Becamex IDC và nhân vật chủ chốt trong việc duy trì liên lạc với chính phủ, ông đã hợp tác chặt chẽ với chính quyền các khu công nghiệp, đảm bảo hỗ trợ và mang lại lợi ích cho nhiều ngành công nghiệp cũng như nhà sản xuất. Ông Vũ từng giữ chức Phó Tổng Giám đốc Liên doanh Becamex – Tokyu và Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng & Giao thông Bình Dương.