TRANG CHỦ

Doanh nghiệp của chúng tôi

Dịch Vụ Hỗ Trợ

Nhờ nền tảng cổ đông vững chắc, BW có thể cung cấp cho nhà đầu tư gói dịch vụ xuyên suốt từ xin giấy phép cho đến vận hành thực tế trong khoảng thời gian ngắn nhất.

Hướng Dẫn Sử Dụng

Hỗ Trợ Nhà Đầu Tư Thành Lập Doanh Nghiệp

Dịch Vụ Hỗ Trợ Trong Quá Trình Vận Hành

Thủ Tục Cấp Phép

Ký IPA ngay khi quyết định đầu tư với BW

Chuẩn bị hồ sơ IRC, và ERC

Chuẩn bị hồ sơ EPP/ EIAR

Chuẩn bị hồ sơ FF

20 Ngày

Nộp hồ sơ IRC, ERC

45-60 Ngày

Nhận được hồ sơ IRC, ERC

Nộp EPP/ EIAR và nhận phê duyệt
Nộp FF và nhận quyết định chấp thuận

TRANG BỊ BƯỚC ĐẦU HOÀN TẤT

Phê duyệt FF

ĐI VÀO VẬN HÀNH

IPA
Hợp Đồng Thỏa Thuận Về Nguyên Tắc
IRC
Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư
ERC
Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp
EPP
Kế Hoạch Bảo Vệ Môi Trường
EIAR
Báo Cáo Đánh Giá Tác Động Môi Trường
FF
Phòng Cháy Chữa Cháy