TRANG CHỦ

DOANH NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI

Mô Hình Kinh Doanh

Với mô hình kinh doanh độc đáo, chúng tôi nắm bắt sự tăng trưởng thông qua chu kỳ phát triển hiệu quả bên cạnh công thức phát triển đã được thử nghiệm và chứng minh thành công.

Phát Triển Bất Động Sản Công Nghiệp

Với đội ngũ quản lý chuyên nghiệp, quỹ đất lớn và nguồn cung dồi dào cho các dự án trong tương lai, BW đặt mục tiêu đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về kho xưởng cho thuê hiện đại, các loại hình bất động sản liên quan phục vụ cho ngành công nghiệp sản xuất, đồng thời là chất xúc tác thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Chúng tôi sẽ trở thành lực lượng chủ chốt trong lĩnh vực bất động sản công nghiệp và hậu cần, góp phần phát triển và nâng cao giá trị một số lĩnh vực khác như sản xuất, logistics và chế tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 của đất nước.

Quỹ Đất Liên Tục Mở Rộng Tại Các Vùng Kinh Tế Trọng Điểm

Với hậu thuẫn từ Becamex, sự am hiểu về thị trường nội địa thông qua các nghiên cứu chuyên sâu và mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền địa phương, BW đã thành công thu về 8,15 triệu m2 diện tích quỹ đất tính đến cuối năm 2022. Sau khi phát triển thành công tại các Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc và phía Nam, BW sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới dự án đến các tỉnh thành thuộc Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung như Đà Nẵng, Quảng Ngãi và nhiều hơn thế nữa.

Tư Vấn Chuỗi Cung Ứng & Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng

Nhờ mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ, chúng tôi có thể cung cấp cho nhà đầu tư dịch vụ xuyên suốt từ khâu xin giấy phép cho đến vận hành thực tế trong khoảng thời gian ngắn nhất.

BA NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG BỀN VỮNG CỦA BW

Speedy Land
acquisitions in Vietnam’s
key
economic zones

Pan-Vietnam offerings
of
premium grade

ready-built and
built-to-suit factories
and warehouses

Supply chain
consultancy and
value-added services
to support our tenants