TRANG CHỦ

DOANH NGHIỆP CỦA CHÚNG TÔI

Tốc Độ Tăng Trưởng

BW đã vận dụng và kết hợp thành công điểm mạnh cùng kinh nghiệm chuyên môn từ các đối tác liên doanh để trở thành nhà phát triển hàng đầu trong lĩnh vực nhà xưởng và kho bãi cho thuê với quy mô mở rộng trên toàn quốc.

HA NOI

Phu Nghia IP 2.3 ha

BAC NINH

VSIP Bac Ninh IP 3.8 ha

VSIP Bac Ninh 2 IP 20 ha

BINH DUONG

VSIP 2A IP 8.1 ha

My Phuoc 3 IP 24 ha

My Phuoc 4 IP 38.5 ha

Bau Bang IP 43.7 ha

Bau Bang Extension IP – 127.3 ha

BW Supply Chain City 74.9 ha

Tan Dong Hiep B IP – 5.3 ha

Dong An IP 5.3 ha

Song Than IP 5.3 ha

HO CHI MINH

Tan Phu Trung IP – 38.6 ha

HAI DUONG

VSIP Hai Duong IP 42.6 ha

HAI PHONG

VSIP Hai Phong IP 24.2 ha

Nam Dinh Vu IP 10 ha

Deep C IP 16.3 ha