TRANG CHỦ

THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

Video

[Ngày 3 tháng 3 năm 2022]

Cẩm nang hướng dẫn đầu tư tại Việt Nam | Tập 3 – Đồng Nai

[Ngày 26 tháng 8 năm 2021]

Cẩm nang hướng dẫn đầu tư tại Việt Nam | Tập 2 – Hải Phòng

[Ngày 01 tháng 4 năm 2021]

Giới thiệu doanh nghiệp | Nhà phát triển công nghiệp cho thuê hàng đầu Việt Nam

[Ngày 28 tháng 8 năm 2020]

Cẩm nang Hướng dẫn Đầu tư tại Việt Nam | Tập 1 – Bình Dương

[Ngày 27 tháng 5 năm 2019]

Nhà xưởng cho thuê tại Việt Nam | Video về khách thuê của BW | Ecco

[Ngày 15 tháng 5 năm 2018]

Chính thức ra mắt BW Industrial