ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Nhân Sự Cấp phép Thành lập Doanh nghiệp Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh và các loại giấy phép cần thiết khác cho nhà đầu tư nước ngoài – Hướng dẫn về EPP và EIAR

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh và các loại giấy phép cần thiết khác cho nhà đầu tư nước ngoài – Hướng dẫn về EPP và EIAR


    [5 min read] THÔNG TIN CHUNG Ngay sau khi hoàn thành thủ tục cấp giấy phép kinh doanh IRC, ERC và cả con dấu doanh nghiệp, các nhà đầu tư vẫn chưa thể bắt đầu hoạt động sản xuất nếu không có giấp phép Kế hoạch bảo vệ môi trường (Environmental Protection Plan/ EPP) hoặc […]

[5 min read]

THÔNG TIN CHUNG

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục cấp giấy phép kinh doanh IRC, ERC và cả con dấu doanh nghiệp, các nhà đầu tư vẫn chưa thể bắt đầu hoạt động sản xuất nếu không có giấp phép Kế hoạch bảo vệ môi trường (Environmental Protection Plan/ EPP) hoặc Báo cáo đánh giá tác động môi trường (Evironmental Impact Assessment Report/ EIAR). Quy trình xin cấp EPP/EIAR cần được tiến hành ngay sau khi được cấp IRC, ERC và trước khi doanh nghiệp lắp đặt máy móc, thiết bị phục vụ cho công việc sản xuất.

Hầu hết các khách thuê của chúng tôi là những nhà đầu tư nước ngoài đều thắc mắc làm thế nào để xác định doanh nghiệp của họ cần có Kế hoạch bảo vệ môi trường (EPP) hay Báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIAR) và sự khác biệt giữa hai loại giấy phép này là gì.

Dựa vào các yếu tố sau, doanh nghiệp được xác định cần tiến hành EPP hay EIAR:

1. Ngành công nghiệp và sản phẩm

2. Quy mô sản xuất (trọng lượng/năm, số lượng sản phẩm/năm, khu vực nhà máy hoặc kho, v.v.).

3. Lượng xả thải (nước thải, khí thải, chất thải rắn…)

Nhìn chung, EPP áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ với ít tác động đến môi trường (được quy trịnh tại Nghị định 40/2019/ND-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019). Trong khi đó, EIAR áp dụng cho những doanh nghiệp với quy mô lớn và có rủi ro cao với môi trường. Do đó, EPP là một hình thức đơn giản hơn của EIAR và quy trình thủ tục xin cấp EPP cũng đơn giản hơn so với EIAR.

Theo kinh nghiệm vận hành của chúng tôi, đối với các ngành công nghiệp thông thường (với rủi ro môi trường thấp) thì việc xác định cấp phép EPP/EIAR phụ thuộc vào quy mô khu vực sản xuất. Thông thường, EPP áp dụng cho khu vực sản xuất có quy mô dưới 10.000 m2. Ngược lại, EIAR sẽ được áp dụng cho các khu vực sản xuất có diện tích từ 10.000m2 trở lên, có tác động lớn đến môi trường.

THÔNG TIN CẦN THIẾT CHO HỒ SƠ CẤP EPP/EIAR

Những nội dung giới đây giới thiệu hồ sơ mà bạn cần chuẩn bị để xin cấp EPP/EIAR.

Đầu tiên, EPP/EIAR bao gồmcác thông tin sau:

+ Vị trí dự án

+ Loại hình kinh doanh và dịch vụ, công nghệ và quy mô sản xuất

+ Nguyên liệu và nhiên liệu cần thiết

+ Dự báo của doanh nghiệp về chất thải và các chất khác ảnh hưởng đến môi trường

+ Các biện pháp xử lý chất thải và giảm thiểu tác động có hại tới môi trường

+ Các biện pháp được áp dụng để bảo vệ môi trường

Tiếp theo, bộ hồ sơ xin cấp EPP/ EIAR bao gồm các tài liệu sau:

+ Thuyết minh dự án đầu tư

+ Giấy chứng nhận đầu tư

+ Hồ sơ thi công nhà xưởng

+ Hợp đồng thuê đất hoặc nhà xưởng

+ Mẫu đơn đăng ký EPP/EIAR

+ Đối với EIAR: báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc báo cáo dự án đầu tư hoặc các tài liệu tương đương. Đối với EPP: báo cáo đầu tư hoặc kế hoạch kinh doanh của chủ dự án.

+ Kế hoạch bảo vệ môi trường với cấu trúc, bìa và nội dung theo mẫu được quy định bởi pháp luật.

Về cơ bản, hồ sơ xin cấp phép EPP/EIAR không có nhiều nội dung khác nhau tuy nhiên sẽ rất khác ở cơ quan cấp phép và thời gian hoàn thành. Đối với EPP, do dự án quy mô nhỏ nên cơ quan thụ lý là Uỷ ban Nhân dân hoặc Sở Tài nguyên Môi trường nơi dự án hoạt động đối với các dự án hoặc kế hoạch kinh doanh theo danh sách dự án được pháp luật quy định. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế sẽ phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường liên quan đến các dự án/ kế hoạch đầu tư kinh doanh tại khu công nghiệp, khu chế xuất, hoặc khu kinh tế được ủy quyền bởi cơ quan có thẩm quyền nêu trên. Thời gian trả kết quả là 10 ngày làm việc. Còn với EIAR, Bộ Tài nguyên Môi trường hoặc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh sẽ là cơ quan chịu trách nhiệm về việc tiếp nhận và phê duyệt EIAR. Thời gian trả kết quả dự kiến là 30 đến 45 ngày làm việc.

For further legal consultancy on licensing procedures for foreign manufacturers in Vietnam and support from BW, please contact our hotline at (+84) 28 710 29 000 or email to enquiry@bwidjsc.com.

Back To ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM Nhân Sự Cấp phép Thành lập Doanh nghiệp Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh và các loại giấy phép cần thiết khác cho nhà đầu tư nước ngoài – Hướng dẫn về EPP và EIAR